Betalingsopvolging

  • Overzicht openstaande facturen
  • Afdruk van overzichten,  betalingsherinneringen en rappels op verschillende niveaus
  • Elektronische verzending via e-mail naar specifieke contactpersonen
  • Registratie van het aantal verzonden rappels en de bijbehorende datum