FAQ

Ik heb nood aan andere gegevens dan de standaard voorziene lijsten me kunnen geven.

Daar wij een eigen rapporteringssysteem gebruiken is het steeds mogelijk specifieke lijsten aan te maken op basis van de beschikbare data.

Elke lijst is exporteerbaar naar MS Excel.